بایگانی برچسب ها: بررسي ميزان افت تحصيلي

دانلود روش تحقیق بررسي ميزان افت تحصيلي

دانلود روش تحقیق بررسي ميزان افت تحصيلي

دانلود روش تحقیق بررسي ميزان افت تحصيلي بيان مسئله: بررسي علل افت تحصيلي در اين تحقيق مي خواهيم بررسي علل افت تحصيلي را بنويسيم كه موجب است افت تحصيلي از مواردي مانند سهل انگاري دانش آموز نسبت به درس يا انتخاب كردن رشته اي كه مورد نظر خودشان نبوده دوستان ناباب نامهرباني در خانواده….. باشد. و براي جلوگيري اين مشكلات بايد دانش آموز تلاش و كوشش خود و اعتماد به نفس و تشخيص خوب از بد را هم بدهد زيرا با تشخيص خوب از بد مي تواند دوستي براي خود انتخ...

ادامه مطلب