بایگانی برچسب ها: بررسي ميزان افت تحصيلي

دانلود روش تحقیق بررسی میزان افت تحصیلی

دانلود روش تحقیق بررسی میزان افت تحصیلی

دانلود روش تحقیق بررسی میزان افت تحصیلی بیان مسئله: بررسی علل افت تحصیلی در این تحقیق می خواهیم بررسی علل افت تحصیلی را بنویسیم که موجب است افت تحصیلی از مواردی مانند سهل انگاری دانش آموز نسبت به درس یا انتخاب کردن رشته ای که مورد نظر خودشان نبوده دوستان ناباب نامهربانی در خانواده….. باشد. و برای جلوگیری این مشکلات باید دانش آموز تلاش و کوشش خود و اعتماد به نفس و تشخیص خوب از بد را هم بدهد زیرا با تشخیص خوب از بد می تواند دوستی برای خود انتخ...

ادامه مطلب