بایگانی برچسب ها: بررسي نحوه توزيع امواج در داخل حوضچه بندرپارس جنوبي

دانلود پاورپینت بررسي نحوه توزيع امواج در داخل حوضچه بندرپارس جنوبي

دانلود پاورپینت بررسي نحوه توزيع امواج در داخل حوضچه بندرپارس جنوبي

دانلود پاورپوینت بررسي نحوه توزيع امواج در داخل حوضچه بندرپارس جنوبي با استفاده از مدل فيزيكي در این تحقیق نحوه توزیع ارتفاع امواج در داخل حوضچه بندرپارس جنوبی تحت اثر پدیده تفرقاز پوزه موج شکن اصلی مورد بررسی قرار گرفته است.پژوهش حاضر با استفاده از روش مدل فیزیکی در حوضچه موج مرکز حفاظت خاک و آبخیزداری وزارت جهاد سازندگی انجام شده است. مدل پارس جنوبی با توجه به ابعاد حوضچه موج ابعاد هندسی بندر، خطوط تراز کف، محل استقرار پاروی مولد موج در حوضچه...

ادامه مطلب