بایگانی برچسب ها: بررسي نقاط قوت و ضعف آموزش الكترونيك

دانلود مقاله بررسی نقاط قوت و ضعف آموزش الکترونیک

دانلود مقاله بررسی نقاط قوت و ضعف آموزش الکترونیک

بررسی نقاط قوت و ضعف آموزش الکترونیک امروز دیگر ساختار و فرایند سنتی آموزش جوابگوی نیازهای جوامع انسانی در عصر اینترنت نیست چرا که از سالهای آغازین قرن بیست و یکم، هریک سال ونیم، یکبار قلمرو دانش بشری بیش از دو برابر می شود تا آنجا که تغییرات علمی، فرمهای سریع و ناپیوسته قرن گـــذشته را پشت سر می گذارد و جهش گونه رخ می دهند. در چنین شرایطی است که افراد جامعه برای هماهنگی با تغییرات دائمی و شتابان پیرامون خود به آموزشهای مدرن نیاز فزا...

ادامه مطلب