بایگانی برچسب ها: بررسي و روند تكوين و توسعه فيزيكي شهر سميرم

دانلود پروژه بررسی و روند تکوین و توسعه فیزیکی شهر سمیرم

دانلود پروژه بررسی و روند تکوین و توسعه فیزیکی شهر سمیرم

بررسی و روند  تکوین و توسعه فیزیکی شهر سمیرم چکیده در این تحقیق به بررسی روند تکوین و توسعه فیزیکی شهر سمیرم پرداخته شده است. نوع پژوهش توصیفی – تحلیلی است که جهت رسیدن به این امر متغیرهایی نظیر عوامل اقتصادی ( کشاورزی ، صنعت خدمات)، راههای ارتباطی، جمعیت، منابع آب، نقش دولت و مدیریت شهری عامل دفاع مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه ای که از این تحقیق گرفه شد نشان داد که عامل آب و دفاع نقش بسیار مهمی در پیدایش این شهر داشته و راههای  ارتباطی شمال به جن...

ادامه مطلب