بایگانی برچسب ها: بررسي و روند تكوين و توسعه فيزيكي شهر سميرم

دانلود پروژه بررسي و روند تكوين و توسعه فيزيكي شهر سميرم

دانلود پروژه بررسي و روند تكوين و توسعه فيزيكي شهر سميرم

بررسي و روند  تكوين و توسعه فيزيكي شهر سميرم چكيده در اين تحقيق به بررسي روند تكوين و توسعه فيزيكي شهر سميرم پرداخته شده است. نوع پژوهش توصيفي – تحليلي است كه جهت رسيدن به اين امر متغيرهايي نظير عوامل اقتصادي ( كشاورزي ، صنعت خدمات)، راههاي ارتباطي، جمعيت، منابع آب، نقش دولت و مديريت شهري عامل دفاع مورد بررسي قرار گرفت. نتيجه اي كه از اين تحقيق گرفه شد نشان داد كه عامل آب و دفاع نقش بسيار مهمي در پيدايش اين شهر داشته و راههاي  ارتباطي شمال به جن...

ادامه مطلب