بایگانی برچسب ها: بررسي پايگاه اجتماعي معلمان.pdf

دانلود پژوهش بررسي پايگاه اجتماعي معلمان

دانلود پژوهش بررسي پايگاه اجتماعي معلمان

پژوهش بررسي پايگاه اجتماعي معلمان مقدمه: در حال حاضر تعليم و تربيت مهمترين اصل توسعۀ  هر کشور است و رسالت انتقال مجموعه باورها، انديشه ها، رفتارها و مهارتهاي جامعه به نسل جديد بر عهده آموزش وپرورش است.در واقع هر گونه پيشرفت و تحول در جامعه مستلزم آموزش و پرورش صحيح و قوي است،از آنجا که موفقيت آموزش و پرورش به عوامل آن وابسته است ودر ميان مجموعه عوامل معلمان مهم ترين نقش را ايفا مي کنند ،معلمان توجه ويژه اي را مي طلبند. چنانکه هيچ کشوري نمي ت...

ادامه مطلب