بایگانی برچسب ها: بررسي پتانسيل معدني استان تهران.pdf

دانلود پژوهش بررسی پتانسیل معدنی استان تهران

دانلود پژوهش بررسی پتانسیل معدنی استان تهران

بررسی پتانسیل معدنی استان تهران مقدمه در راستای سیاست کلی دولت مبنی بر عدم وابستگی سیاسی؛اقتصادی ورهایی از سیاست تک محصولی و جهت رشد و شکوفایی صنایع و بر آورد نیاز اولیه آنها با توجه به وسعت صنایع و گسترش آن در سطح استان تهران و روند رو به رشد آن در سایر مناطق و نیز با نگرش به تنوع حوادث زمین شناسی و رسوبات آن در تهران مصمم شدیم قدمی هر چند کوتاه در این راستا برداشته  و برآن شدیم که در سطح استان تهران پتانسیل یابی مواد معدنی را بررسی...

ادامه مطلب