بایگانی برچسب ها: بررسي پتانسيل معدني استان تهران

دانلود پژوهش بررسی پتانسیل معدنی استان تهران

دانلود پژوهش بررسی پتانسیل معدنی استان تهران

بررسی پتانسیل معدنی استان تهران مقدمه در راستای سیاست کلی دولت مبنی بر عدم وابستگی سیاسی؛اقتصادی ورهایی از سیاست تک محصولی و جهت رشد و شکوفایی صنایع و بر آورد نیاز اولیه آنها با توجه به وسعت صنایع و گسترش آن در سطح استان تهران و روند رو به رشد آن در سایر مناطق و نیز با نگرش به تنوع حوادث زمین شناسی و رسوبات آن در تهران مصمم شدیم قدمی هر چند کوتاه در این راستا برداشته  و برآن شدیم که در سطح استان تهران پتانسیل یابی مواد معدنی را بررسی...

ادامه مطلب