بایگانی برچسب ها: بررسي پوسترهاي لهستان از لحاظ طبقه بندي

دانلود پروژه بررسي مفهوم در عناصر تصويري پوستر هاي مکتب لهستان

دانلود پروژه بررسي مفهوم در عناصر تصويري پوستر هاي مکتب لهستان

بررسي مفهوم در عناصر تصويري پوستر هاي مکتب لهستان فهرست مطالب چکيده مقدمه روش تحقيق فصل اول: آشنايي با کشورهاي بلوک شرق – تقسيم آلمان – شورش ها – ديوار برلين – بهارپراگ – از هم پاشي بلوک شوروي فصل دوم:آشنايي با مسائل سياسي،اجتماعي و جغرافيايي لهستان – راهنماي زبان لهستان – وضعيت لهستان در جنگ جهاني اول – هزينه هاي جنگ براي لهستان – لهستان پس از جنگ جهاني دوم فصل سوم:ويژگي هاي فرهنگي ...

ادامه مطلب