بایگانی برچسب ها: بررسي چگونگي آموزش از راه دور دانش آموزان 12 تا 18 سال در ايران

دانلود روش تحقیق بررسي چگونگي آموزش از راه دور دانش آموزان 12 تا 18 سال در ايران

دانلود روش تحقیق بررسي چگونگي آموزش از راه دور دانش آموزان 12 تا 18 سال در ايران

 دانلود روش تحقیق بررسي چگونگي آموزش از راه دور دانش آموزان 12 تا 18 سال در ايران   65 ص خلاصه : اين مقاله درصدد است تا ضمن تبيين مباني، چگونگي و چيستي آموزش از راه دور، به تناسب سازي اين آموزش‌ها در كشور اشاره داشته باشد، به همين مناسبت مباني و تعاريف آموزش از راه دور و رويكردهاي متفاوت مورد بررسي قرار گرفته پس از تشريح رويكرد تلفيقي، به تشريح وضعيت آموزش از راه دور در آموزش و پرورش ايران پرداخته است و در اين راستا روش‌ها و فراين...

ادامه مطلب