بایگانی برچسب ها: بررسي کودکان استثنايي

دانلود پروژه بررسی کودکان استثنایی

دانلود پروژه بررسی کودکان استثنایی

بررسی کودکان استثنایی (کم توان ذهنی) فهرست مطالب چکیده ۴ مقدمه ۵ اهمیت و ضرورت پژوهش ۷ پیشینه و تاریخچه ی تحقیق در ایران۸ تاریخچه کودکان استثنایی۱۰ تعریف کودکان استثنایی ۱۱ گروه بندی دانش آموزان استثنایی۱۲ جدول براورد شیوع دانش آموزان استثنایی ۱۳ تاریخچه ی کودکان کم توان ذهنی ۱۴ رویدادهای مهم در رابطه با عقب ماندهای ذهنی ۱۵ انجمن حمایت از کودکان عقب مانده (AHRC) انجمن کودکان و خانواده (ACF) دیدگاه تردگلد۱۸ دیدگاه کانر ۱۸ تعریف بر اساس نمره...

ادامه مطلب

دانلود پروژه بررسی کودکان استثنایی

دانلود پروژه بررسی کودکان استثنایی

بررسی کودکان استثنایی (کم توان ذهنی) فهرست مطالب چکیده ۴ مقدمه ۵ اهمیت و ضرورت پژوهش ۷ پیشینه و تاریخچه ی تحقیق در ایران۸ تاریخچه کودکان استثنایی۱۰ تعریف کودکان استثنایی ۱۱ گروه بندی دانش آموزان استثنایی۱۲ جدول براورد شیوع دانش آموزان استثنایی ۱۳ تاریخچه ی کودکان کم توان ذهنی ۱۴ رویدادهای مهم در رابطه با عقب ماندهای ذهنی ۱۵ انجمن حمایت از کودکان عقب مانده (AHRC16 انجمن کودکان و خانواده (ACF17 دیدگاه تردگلد۱۸ دیدگاه کانر ۱۸ تعریف بر اساس نم...

ادامه مطلب