بایگانی برچسب ها: بررسي

روش تحقیق بررسی اضطراب و افسردگی در بین معلمان مدارس

روش تحقیق بررسی اضطراب و افسردگی در بین معلمان مدارس

بررسی اضطراب و افسردگی در بین معلمان مدارس مقدمه : در دنیای  امروزه هیجانات ، تنش ها ، عصبیت ها وعوامل متعددی از این قبیل حاکم بر زندگی روزمره افراد هستند . هر کدام از افراد جامعه امروزی در برخورد مستقیم با انواع استرسها و شرایط عصبی قرار دارند .محیط زندگی اجتماعی ، خانواده وهر آنچه فرد با آن در ارتباط است میتواند بعنوان عامل تنش زا جریان زندگی اورا به سمت بحرانها ونگرانیها سوق دهد . امروزه تجارب تنش زا ناخواسته عکس العمل افراد را تعی...

ادامه مطلب

دانلود مقاله بررسی هیدرولیک و کنترل هیدرولیکی توربین نیروگاه شهید رجایی

دانلود مقاله بررسی هیدرولیک و کنترل هیدرولیکی توربین نیروگاه شهید رجایی

بررسی هیدرولیک و کنترل هیدرولیکی توربین نیروگاه شهید رجایی فهرست مطالب فصل اول مقدمه و تاریخچه هیدرولیک مقدمه و تاریخچه علم انرژی ، هیدرولیک ۱-۱-علم ، صنعت و تکامل آنها ۲-۱- انرژی و انتقال فصل دوم بررسی ساختمان و طرز کار سیستم کنترل هیدرولیک توربین نیروگاه شهید رجائی مقدمه ۱-۵-گاورنر اصلی (MAIN GOVERNOR) ۲-۵-گاورنر کمکی(AUXILARY GOVERNOR) ۳-۵-محدود کننده بار (LOAD LIMITER) ۴-۵-مبدل الکتروهیدرولیکی (E/H) ۵-۵-انتخاب کننده فشار کمت...

ادامه مطلب

دانلود پروژه بررسی روند ساخت لوله در لوله سازی اهواز

دانلود پروژه بررسی روند ساخت لوله در لوله سازی اهواز

بررسی روند ساخت لوله در لوله سازی اهواز فهرست مطالب * چکیده * مقدمه * فصل اول: * تاریخچه۲ * نمودار سازمانی کارخانه ۵ * لیست لوله های موجود ۶ * فصل دوم: معرفی کارخانه های موجود در لوله سازی اهواز * ۱-۲ کارخانه تولید لوله قطر بزرگ ۸ * ۲-۲ کارخانه های تولید لوله قطر کوچک ۱۵ * ۳-۲ کارخانه های پوشش ۱۸ * فصل سوم: مشخصات مواد مصرفی و دستگاه های مورد استفاده * ۱-۳ مشخصات مواد مصرفی ۲۵ * ۲-۳ دستگاه های مورد استفاده در کارخانه ۲۶ * فصل چهارم: ...

ادامه مطلب