بایگانی برچسب ها: بررسی آبزیان سد

دانلود پروژه بررسی آبزیان سد 15 خرداد

دانلود پروژه بررسی آبزیان سد 15 خرداد

بررسی آبزیان سد 15 خرداد فهرست مطالب چكيده 4 مقدمه : 5 فصل اول 6 محيط شناسي 6 1-1 زمين شناسي : 6 نواحي پايكوهي 9 نواحي دشتي : 9 فصل دوم 14 منابع آبي استان 14 رودهاي استان 14 حوزه آبريز رودخانه قمرود و قره چاي 15 3-2 رودخانه قره چاي 16 4-2 رودخانه قمرود 17 5-2 مشخصات سد گلپايگان 20 6-2 تاريخچه سد 15 خرداد 23 فصل سوم 24 مواد و روش كار 24 تعيين ايستگاههاي نمونه برداري 25 روش كار و وسايل لازم : 25 فصل چهارم 26 نتايج 26 نتايج 26 موجودات نب...

ادامه مطلب