بایگانی برچسب ها: بررسی اختیارات دادسرای نظامی

دانلود کار تحقیقی بررسی اختیارات دادسرای نظامی

دانلود کار تحقیقی بررسی اختیارات دادسرای نظامی

بررسی اختیارات دادسرای نظامی مقدمه: یکی از مهم‌ترین مسائلی که در دادرسی های کیفری و در مرحله‌ی تعیین مجازات مورد توجه قرار می گیرد، موضوع تخفیف و تبدیل مجازات است. قاضی کیفری در راستای اصل فردی کردن مجازات ها سعی می کند با در نظر گرفتن شرایط و ویژگی های متهم، مجازات متناسبی را در مورد او تعیین کند. در این راستا اختیاراتی که در زمینه تخفیف و تبدیل مجازات ها در قوانین جزایی پیش‌بینی شده است از مهم‌ترین ابزارهایی است که در جهت تعیین مج...

ادامه مطلب