بایگانی برچسب ها: بررسی ارزش شهادت زن در قوانین موضوعه ایران و آیین دادرسی مدنی قدیم و جدید

دانلود مقاله بررسی ارزش شهادت زن در قوانین

دانلود مقاله بررسی ارزش شهادت زن در قوانین

بررسی ارزش شهادت زن در قوانین موضوعه ایران و آیین دادرسی مدنی قدیم و جدید چكیده یكی از مسائل مطروحه در بحث‏شهادت، نقش جنسیت در اعتبار شهادت است‏یعنی آیا زن یا مرد بودن تاثیری در شهادت دارد یا خیر؟ در مقررات قانونی جمهوری اسلامی ایران تفاوتهایی در اعتبار شهادت زن نسبت‏به شهادت مرد وجود دارد كه نگارنده در این مقاله به نقد و بررسی آن مقررات و نیز مبنای فقهی آن پرداخته است. شهادت یكی از ادله اثبات دعوی است، قانون مدنی درماده 1258 دلائل اثبات د...

ادامه مطلب