بایگانی برچسب ها: بررسی استرس شغلی برروی کارمندان شهرداری منطقه 16 تهران

دانلود گزارش کارآموزی بررسی استرس شغلی برروی کارمندان شهرداری منطقه 16 تهران

دانلود گزارش کارآموزی بررسی استرس شغلی برروی کارمندان شهرداری منطقه 16 تهران

بررسی استرس شغلی برروی کارمندان شهرداری منطقه 16 تهران فهرست مطالب مقدمه تعریف استرس الف) شخصیت سخت­رو یا پرطاقت ب) شخصیت خوش­بین: تیپ­شناسی شغلی هاولند: نوع مشاغل افراد این تیپ شخصیتی شغلی استرس شغلی 1-   عامل تولید 2-انبوه­زدایی 3-  کار 4- نوآوری 5- مقیاس 6- سازماندهی 7- انسجام سیستم­ها 8- زیرساخت 9- شتاب 1-   پست تخصصی: ارزش کار: اعتبار اجتماعی 2-   جایی است که افراد می­توانند ایده­های خودشان را پیدا کنند: ارزش ...

ادامه مطلب