بایگانی برچسب ها: بررسی اشتباه در موضوع قرارداد

دانلود مقاله بررسی اشتباه در موضوع قرارداد

دانلود مقاله بررسی اشتباه در موضوع قرارداد

بررسی اشتباه در موضوع قرارداد چیکده این رساله تحت عنوان بررسی اشتباه در موضوع قرارداد است . ابتدا تعریف اشتباه از لحاظ لغوی و حقوقی وتفاوت آن را با واژه های مشابه مثل خطا و سهو و جهل وتعریف موضوع قرارداد و این که در مباحث پراکنده مربوط به ایجاب وقبول، شروط و خیارات در کتب فقهی در بررسی قواعد فقهی مانند العقود تابعه للقصود ، المؤمن عند شروطهم و اصاله اللزوم استنباط ودر حد گنجایش این مجموعه مورد بررسی قرار  گرفته است . کلید واژه : اشتبا...

ادامه مطلب