بایگانی برچسب ها: بررسی بافت تاریخی شهر یزد

دانلود مقاله بررسی بافت تاریخی شهر یزد

دانلود مقاله بررسی بافت تاریخی شهر یزد

بررسی بافت تاریخی شهر یزد مقدمه : بافت تاریخی شهر ها آثار آثار گران بهایی که فرهنگ و دانش شهر سازی و معماری بومی کشورمان را در خود دارد امروزه این نواحی در شهر های قدیمی ما می روند که به کلی از زمینه و سیمای شهرها حذف شوند و با انهدام و فرسودگی آنها شهر های جدید فرهنگ جدید شهرسازی با تمام مشکلات خود جایگزین گردند . بافت تاریخی شهر های ما در بردارنده ظرافت – زیبایی و نیز خلاق مردمی است که طی سالیان دراز آنها را طبق سنت فرهنگ و نوع معشیت خود...

ادامه مطلب