بایگانی برچسب ها: بررسی تاثیر اعمال هزینه اجتماعی آلاینده ها در شاخص های اقتصادی

بررسی تاثیر اعمال هزینه اجتماعی آلاینده ها در شاخص های اقتصادی

بررسی تاثیر اعمال هزینه اجتماعی آلاینده ها در شاخص های اقتصادی

بررسی تاثیر اعمال هزینه اجتماعی آلاینده ها در شاخص های اقتصادی نیروگاههای برق آبی فهرست چکیده : ۶ ۱- مقدمه: ۷ ۲-ارزیابی اقتصادی نیروگاههای برقابی : ۷ ۳- بخش انرژی و اثرات زیست محیطی ۹ ۴-هزینه های اجتماعی بخش انرژی ۱۰ ۵-نتیجه گیری : ۱۴ منابع و مراجع ۱۵ جدول ۱- میزان انتشار آلاینده های هوا از نیروگاههای کشور در سال ۱۳۷۹ ۱۶ جدول ۲- سهم هر یک از بخشهای انرژی در انتشارآلاینده های هوا ۱۶ جدول۳-هزینه های خارجی آلاینده ها در ایالات متحده آمریکا...

ادامه مطلب