بایگانی برچسب ها: بررسی تاثیر خدمات پس از فروش بر فروش کالا

دانلود پروژه بررسی تاثیر خدمات پس از فروش بر فروش کالا

دانلود پروژه بررسی تاثیر خدمات پس از فروش بر فروش کالا

بررسی تاثیر خدمات پس از فروش بر فروش کالا فهرست مطالب فهرست 1 پيشگفتار 3 “مقدمه” 5 بيان مسئله: 6 هدف: 6 فرضيه تحقيق: 7 روش تحقيق: 7 مروري بر تاريخچه مساله و موضوع تحقيق 10 تعريف خدمات 10 2-1 خصوصيات خدمات 11 3-1 ارتباط خدمات و كالا 12 4-1 كانالهاي توزيع در بخش خدمات: 15 5-1 توزيع خدمات: 15 6-1 بررسي نيازهاي خدماتي مصرف كنندگان: 16 7-1- بازار يابي خدمات: 17 8-1- كالا: 18 9-1- مراحل فرايند پذيرش كالا : 18 10-1 كيفيت خدمات :...

ادامه مطلب