بایگانی برچسب ها: بررسی تاسيسات الكتريكي سازمان مركزي دانشگاه علوم پزشكي تهران

بررسی تاسيسات الكتريكي سازمان مركزي

بررسی تاسيسات الكتريكي سازمان مركزي

دانلود بررسی تاسيسات الكتريكي سازمان مركزي دانشگاه علوم پزشكي تهران فهرست مطالب مقدمه: ساختمانهاي اداري نيازمنديهاي عمومي منبع توان اصلي ملاحضات ساختماني لازم تابلو هاي توزيع متمركز تابلو هاي توزيع غير متمركز فصل اول روشنايي و كابل كشي تعاريف و كميتهاي اصلي روشنايي منابع نور روش لومن براي محاسبات روشنايي پريز هاي عمومي برق برق رساني به سيستم تهويه كابل و كابل كشي انتخاب مقطع سيم و كابل تعيين مقاطع سيمها و كابل ها بر اساس جريان مجاز فصل دوم ن...

ادامه مطلب