بایگانی برچسب ها: بررسی تاسيسات الكتريكي سازمان مركزي

بررسی تاسيسات الكتريكي سازمان مركزي

بررسی تاسيسات الكتريكي سازمان مركزي

دانلود بررسی تاسيسات الكتريكي سازمان مركزي دانشگاه علوم پزشكي تهران فهرست مطالب مقدمه: ساختمانهاي اداري نيازمنديهاي عمومي منبع توان اصلي ملاحضات ساختماني لازم تابلو هاي توزيع متمركز تابلو هاي توزيع غير متمركز فصل اول روشنايي و كابل كشي تعاريف و كميتهاي اصلي روشنايي منابع نور روش لومن براي محاسبات روشنايي پريز هاي عمومي برق برق رساني به سيستم تهويه كابل و كابل كشي انتخاب مقطع سيم و كابل تعيين مقاطع سيمها و كابل ها بر اساس جريان مجاز فصل دوم ن...

ادامه مطلب