بایگانی برچسب ها: بررسی تاسیسات الکتریکی شرکت جابون

دانلود مقاله بررسی تاسیسات الکتریکی شرکت جابون

دانلود مقاله بررسی تاسیسات الکتریکی شرکت جابون

دانلود مقاله بررسی تاسیسات الکتریکی شرکت جابون فهرست مطالب فصل اول مشخصات عمومی کارخانه قسمت های کلی کارخانه فصل دوم نحوه خط تولید و مراحل کار کارخانه مقدمه  انواع تابلو و کاربرد  قسمتهای عمده یک تابلو فرآیند تولید فصل سوم برآورد بار مصرفی و تأمین انرژی مورد نیاز تخریب ضریب همزمان  فصل چهارم محاسبه و طراحی سیستم روشنایی مقدمه کمیتهای اصلی روشنایی لامپهای بخار جیوه  لامپهای فلوئورسانت تصحیح ضریب قدرت طراحی روشنایی داخلی طراحی روشنایی...

ادامه مطلب