بایگانی برچسب ها: بررسی تکنولوژی انرژی خورشیدی و طراحی و محاسبه آن در دستگاه های خانگی و صنعتی

بررسی تکنولوژی انرژی خورشیدی و طراحی و محاسبه آن در دستگاه های خانگی و صنعتی

بررسی تکنولوژی انرژی خورشیدی و طراحی و محاسبه آن در دستگاه های خانگی و صنعتی

 بررسی تکنولوژی انرژی خورشیدی و طراحی و محاسبه آن در دستگاه های خانگی و صنعتی فهرست مطالب مقدمه۱ تاریخچه ۴ زمین و انرژی خورشیدی۹ وضعیت انرژی در ایران۱۵ زوایای خورشیدی۲۰ وسایل اندازه گیری تابش خورشیدی۴۱ انرژی خورشیدی و مقایسه‌ی آن با انرژی های دیگر۴۶ انواع تکنولوژی های انرژی خورشیدی۵۳ تابش خورشید۶۰ عملکرد سلول های خورشیدی۷۳ ذخیره سازی انرژی۸۵ سیستم های گرما خورشیدی۱۰۶ آبگرمکن خورشیدی برای گرمایش ساختمان و مصرف۱۱۳ آبگرمکن خورشید...

ادامه مطلب