بایگانی برچسب ها: بررسی تکنولوژی انرژی خورشیدی و طراحی و محاسبه آن در دستگاه های خانگی و صنعتی

بررسی تکنولوژی انرژی خورشیدی و طراحی و محاسبه آن در دستگاه های خانگی و صنعتی

بررسی تکنولوژی انرژی خورشیدی و طراحی و محاسبه آن در دستگاه های خانگی و صنعتی

 بررسی تکنولوژی انرژی خورشیدی و طراحی و محاسبه آن در دستگاه های خانگی و صنعتی فهرست مطالب مقدمه1 تاريخچه 4 زمين و انرژي خورشيدي9 وضعيت انرژي در ايران15 زواياي خورشيدي20 وسايل اندازه گيري تابش خورشيدي41 انرژي خورشيدي و مقايسه‌ي آن با انرژي هاي ديگر46 انواع تكنولوژي هاي انرژي خورشيدي53 تابش خورشيد60 عملكرد سلول هاي خورشيدي73 ذخيره سازي انرژي85 سيستم هاي گرما خورشيدي106 آبگرمكن خورشيدي براي گرمايش ساختمان و مصرف113 آبگرمكن خورشيدي براي گرمايش و سرما...

ادامه مطلب