بایگانی برچسب ها: بررسی تکنولوژی FRID

دانلود پروژه بررسی تکنولوژی FRID

دانلود پروژه بررسی تکنولوژی FRID

دانلود پروژه بررسی تکنولوژی FRID بررسی تکنولوژی FRID فهرست مطالب * مقدمه * فصل اول: بررسی نرم افزاری سیستم RFID و عملکرد EPC در آن * مشخصات سامانه RFID * ۱-۱- انواع برچسب ها * ۲-۱- بررسی دستگاه خواننده * ۳-۱- میان افزار * ۴-۱-مشاهدات یک دستگاه خواننده * ۵-۱-فیلتر کردن رویداد * ۶-۱- معرفی EPC * ۷-۱- سرویس نامگذاری اشیا * ۸-۱- بررسی عملکرد زنجیره EPC * فصل دوم : بررسی سخت افزاری سیستم های RFID ، فرکانس ها و استانداردهای موجود * اصول فناو...

ادامه مطلب