بایگانی برچسب ها: بررسی جرم اهانت در قانون ايران

دانلود مقاله توهین به مقدسات

دانلود مقاله توهین به مقدسات

توهین به مقدسات فهرست مقدمه. 1 پیشینه تاریخی… 3 مفاهیم مشابه. 4 فرق توهين و افتراء. 9 توهین به مقدسات… 10 بررسی جرم اهانت در قانون ايران: 13 1) اهانت به اشخاص حقيقي… 13 2) توهین به اشخاص حقوقی… 13 3) توهین به مقدسات اسلام و پیامبر و ائمه([31]. 14 4) توهین به امام و مقام رهبری ماده (514) 14 5) اهانت به مهمانان و سران کشورهای خارجی ماده (م. 516 و 517) 15 د- بررسی جرم اهانت در قانون جزای افغانستان.. 15 هـ) مقایس...

ادامه مطلب