بایگانی برچسب ها: بررسی حقوقی انکار بعد از اقرار

دانلود مقاله بررسی حقوقی انکار بعد از اقرار

دانلود مقاله بررسی حقوقی انکار بعد از اقرار

بررسی حقوقی انکار بعد از اقرار چکیده قاعده تجزیه ناپذیری اقرار که به عنوان یک اصل در حقوق ایران به موجب ماده 1282 قانون مدنی مورد پذیرش قرار گرفته و در آراء صادره از سوی محاکم به مرحله اجرا در آمده است، از جمله موضوعات بحث انگیزی است که در این تحقیق مباحث متنوع آن تا حد لازم مورد مطالعه قرار گرفته است. مساله مورد بحث این است که آیا مقرله می تواند اظهار خوانده را که نام اقرار بخود گرفته و متضمن اخبار از سود و زیان اوست تجزیه کند، آن بخش را ...

ادامه مطلب