بایگانی برچسب ها: بررسی حقوق مسافرین در قوانین مختلف

دانلود مقاله بررسی حقوق مسافرین در قوانین مختلف

دانلود مقاله بررسی حقوق مسافرین در قوانین مختلف

بررسی حقوق مسافرین در قوانین مختلف چکیده : یکی از ارکان مطالبه خسارت اثبات رابطه سببیت بین زیان و عمل خوانده است. در هر دو نظریه تقصیر و خطر زیان دیده باید مبنای مسئولیت را اثبات کند تا بتواند از مسئول مطالبه خسارت کند به این لحاظ حتی در فرض مسئولیت عینی غیر قراردادی که زیان دیده برای جبران نیازی به اثبات خطای طرف ندارد باید توجه خسارت به عمل نامبرده یا شئی متعلق به او را اثبات کند. هر چند علی القاعده همین امر در خصوص قراردادهای مشتمل بر (تعه...

ادامه مطلب