بایگانی برچسب ها: بررسی خسران و آثار آن در قرآن

دانلود پروژه بررسی خسران و آثار آن در قرآن

دانلود پروژه بررسی خسران و آثار آن در قرآن

بررسی خسران و آثار آن در قرآن فهرست مطالب فصل اول:طرح تحقیق                                                                               مقدمه اهمیت و ضرورت بحث پیشینه تحقیق اهداف تحقیق سوالهای تحقیق فرضیه ها روش تحقیق فصل دوم:یافته های تحقیق                                                                     بخش اول:تعریف خسران،ویژگیها و مصادیق آن الف)بررسی معنای لغوی واژه خسران ب) مصادیق خسران ج)ویژگیهای خاسرین بخش دوم:عوامل خس...

ادامه مطلب