بایگانی برچسب ها: بررسی دو عامل فساد مالی و پول شویی

دانلود پروژه بررسی دو عامل فساد مالی و پول شویی

دانلود پروژه بررسی دو عامل فساد مالی و پول شویی

حاکمیت بیمار اقتصاد سرطانی بررسی دو عامل فساد مالی و پول شویی در کشورهای جهان فهرست مطالب مقدمه ۱ تعاریف و مفاهیم ۴ تجربه‌ی کشورهای جهان ۲۰ تمهیدات جلوگیری از پول شوئی و فساد مالی در سایر کشورها ۲۹ لایحه مبارزه با پول شوئی در ایران ۵۱ بررسی و نقد لایحه مبارزه و پول شوئی در ایران ۵۶ الزامات بین المللی ایران برای وضع قانون مبارزه با پول شوئی ۶۴ جدول رتبه بندی فساد مالی درکشورهای جهان پیوست (۱) منابع پیوست (۲) مقدمه به اعتقاد اکثر متفکر...

ادامه مطلب