بایگانی برچسب ها: بررسی رابطة تک فرزندی با اختلالات رفتاری

دانلود پروژه بررسی رابطة تک فرزندی با اختلالات رفتاری

دانلود پروژه بررسی رابطة تک فرزندی با اختلالات رفتاری

 بررسی رابطة تک فرزندی با اختلالات رفتاری اين تحقيق به منظور بررسي رابطة تك فرزندي با اختلالات رفتاري انجام گرديد.پس از تشريح كامل اختلالات رفتاري و ذكر انواع آن، پرسشنامة راتر روي 30 كودك تك فرزند و 30 كودك غيرتك فرزند پاسخ داده شده است.اين پرسشنامه، مخصوص معلمان بوده و در چند مدرسة ابتدائي كرج به طور تصادفي توزيع شده است. معلمان برحسب آشنايي خود با انش آموزان تك فرزند و غير تك فرزند پرسشنامه ها را تكميل نموده اند.آزمودنيهاي دانش آموز در اين كار ...

ادامه مطلب