بایگانی برچسب ها: بررسی رابطه بین عوامل مختلف (شغلی ، نوع ازدواج ، تعداد فرزندان ) با سازگاری زناشویی دانشجویان متأهل

بررسی رابطه بین عوامل مختلف (شغلی ، نوع ازدواج ، تعداد فرزندان ) با سازگاری زناشویی دانشجویان متأهل

بررسی رابطه بین عوامل مختلف (شغلی ، نوع ازدواج ، تعداد فرزندان ) با سازگاری زناشویی دانشجویان متأهل

فهرست مطالب چکیده            3 فصل اول: کلیات مقدمه            5 بیان مسئله          7 اهداف تحقیق          8 ضرورت و اهمیت تحقیق         8 فرضیه های پژوهش         9 تعریف نظری و عملیاتی واژه ها        9 فصل دوم: پیشینه ی تحقیق مقدمه           11 نظریه ی مثلثی عشق         12 انواع عشق          13 دلایل درست ازدواج         14 روش های مطالعه برای انتخاب همسر       16 عوامل مربوط به شرایط زندگی        17 معیارهای ازدواج موفق         18 تعریف سازگاری          2...

ادامه مطلب