بایگانی برچسب ها: بررسی راهکارهای افزایش سرعت روان خوانی در فراگیران پایه ی اول ابتدایی

دانلود مقاله بررسی راهکارهای افزایش سرعت روان خوانی در فراگیران پایه ی اول ابتدایی

دانلود مقاله بررسی راهکارهای افزایش سرعت روان خوانی در فراگیران پایه ی اول ابتدایی

بررسی راهکارهای افزایش سرعت روان خوانی در فراگیران پایه ی اول ابتدایی در سال تحصیلی  ۸۸-۸۷ چکیده آموزش روان خوانی در دوره ی ابتدایی می تواند کمک شایانی به پیشرفت درک معنایی سایر دروس کرده، و کودکان امروز را برای ورود به دنیای رو به پیشرفت فردا آماده تر کند.در این پژوهش که بررسی راهکار هایی جهت افزایش سرعت روان خوانی در فراگیران پایه ی اول بود در یک کلاس۲۸نفره و یک دبستان پسرانه در ناحیه ۶مشهد به اجرا در آمد.در شواهد جمع آوری شده مشخص ش...

ادامه مطلب