بایگانی برچسب ها: بررسی ربات خط یاب با کنترل فازی

پروژه بررسی ربات خط یاب با کنترل فازی

پروژه بررسی ربات خط یاب با کنترل فازی

دانلود پروژه بررسی ربات خط یاب با کنترل فازی  فهرست مطالب * چكيده * مقدمه6 * قوانين مسابقه9 * 1-1 مسابقات سال 20059 * 2-1 تعريف10 * 3-1 مشخصه هاي طراحي10 * 4-1 ميدان مسابقه10 * 5-1 امتيازدهي11 * منطق فازي12 * 1-2 مجموعه هاي فازي13 * 2-2 متغيرهاي زباني14 * 3-2 استدلال و استنتاج تقريبي14 * الکترونيک ربات16 * 1-3 شماتيک مدار16 * 2-3 تغذيه ربات20 * 3-3 بينايي ربات22 * 4-3 مغز ربات25 * 5-3 واسط برنامه ريزي35 * 3-6 حرکت ربات36 * 3-7 قطعات بکار ر...

ادامه مطلب