بایگانی برچسب ها: بررسی روتر در مسیریابی

دانلود پروژه نقش و بررسی روتر در مسیریابی

دانلود پروژه نقش و بررسی روتر در مسیریابی

نقش و بررسی روتر در مسیریابی      فهرست مطالب * چکیده4 * مقدمه 5 * تاریخچه6 * 1فصل اول 8 * 1-1 مسیر یابی و اینترنت8 * 1-2 غناصر اصلی در یک روتر9 * 1-2-1 اینترفیس9 * 1-2-2 پردازنده 11 * 1-3 وظائف مسیر یابها12 * 1-3-1 استفاده از روتر برای ارتباط به اینترنت13 * 1-3-2 استفاده از روتر در یک شبکه lan14 * 2 فصل دوم16 * 2-1 آشنائی با سخت افزار مسیر یابها 16 * 2-2 سخت افزار خارجی مسیر یاب 17 * 2-2-1 بدنه17 * 2-2-2 مؤلفه هائي كه در پشت بدنه ...

ادامه مطلب