بایگانی برچسب ها: بررسی ساختار و شیوه مدیریت دبیرستان فرقان کرج

دانلود پروژه بررسی ساختار و شیوه مدیریت دبیرستان فرقان کرج

دانلود پروژه بررسی ساختار و شیوه مدیریت دبیرستان فرقان کرج

بررسی ساختار وشیوه مدیریت دبیرستان فرقان کرج فهرست مطالب فصل اول: ـ مقدمه ـ موقعیت جغرافیایی مدرسه ـ هدف ازتاسیس ـ تاریخچه تاسیس فصل دوم: ـ مباحث نظری فصل سوم: ـ امکانات فیزیکی ( الکتریسیته، نور، حرارتی ) ـ درصد فضاهایی که به قسمتهای مختلف اختصاص یافته  است (کل مساحت زمین، مساحت کتابخانه ، مساحت  آزمایشگاه ، مساحت نمازخانه) فصل چهارم: ـ امکانات پرسنلی ـ کادر آموزشی ـ چارت سازمانی ـ جدول آماری معلمین ـ شرح وظایف مدیر ومعاون ـ شرح وظایف معل...

ادامه مطلب