بایگانی برچسب ها: بررسی سبکها و روشهای مدیریت در معادن

دانلود پروژه بررسی سبکها و روشهای مدیریت در معادن

دانلود پروژه بررسی سبکها و روشهای مدیریت در معادن

بررسی سبکها و روشهای مدیریت در معادن فهرست مطالب فصل اول-سبکها و روشهای مدیریت در معدن ۱-۱- تاریخچه مدیریت ۱-۲- دلایل موفقیت مدیران ۱-۳- عوامل شکست مدیران ۱-۴- انواع مکاتب مدیریت ۱-۴-۱- پیدا کردن مدیریت آمریکائی ۱-۴-۲-نارسایی کردن مدیریت آمریکائی ۱-۵-مکتب نئوکلاسیک یا مدیریت ژاپنی ۱-۵-۱- تفاوت مدیریت کلاسیک و نئوکلاسیک‌ ۱-۶-مکتب سیستمهای اجتماعی ۱-۷-روشهای مدیریت‌ فصل دوم -نوآوری و اهمیت آن در مدیریت معادن ۲-۱- مفهوم نوآوری و خلاقیت ۲-۲- خلاقیت و مد...

ادامه مطلب