بایگانی برچسب ها: بررسی سبکها و روشهای مدیریت در معادن

دانلود پروژه بررسی سبکها و روشهای مدیریت در معادن

دانلود پروژه بررسی سبکها و روشهای مدیریت در معادن

بررسی سبکها و روشهای مدیریت در معادن فهرست مطالب فصل اول-سبکها و روشهای مدیریت در معدن 1-1- تاریخچه مدیریت 1-2- دلایل موفقیت مدیران 1-3- عوامل شکست مدیران 1-4- انواع مکاتب مدیریت 1-4-1- پیدا کردن مدیریت آمریکائی 1-4-2-نارسایی کردن مدیریت آمریکائی 1-5-مکتب نئوکلاسیک یا مدیریت ژاپنی 1-5-1- تفاوت مدیریت کلاسیک و نئوکلاسیک‌ 1-6-مکتب سیستمهای اجتماعی 1-7-روشهای مدیریت‌ فصل دوم -نوآوری و اهمیت آن در مدیریت معادن 2-1- مفهوم نوآوری و خلاقیت ...

ادامه مطلب