بایگانی برچسب ها: بررسی سیستم مدیریت هتل

دانلود مقاله بررسی سیستم مدیریت هتل

دانلود مقاله بررسی سیستم مدیریت هتل

بررسی سیستم مدیریت هتل فهرست مطالب مقدمه چکیده فصل اول ۱-۱) شناخت وضعیت موجود ۱-۲) بررسی سیستم های گذشته و مشکلات آنها ۱-۳)ارائه پیشنهادات ۱-۴) نیازهای سیستم جدید فصل دوم ۲-۱) تعریف فرآیند های سیستم پیشنهادی ۲-۲) طراحی CD سیستم پیشنهادی ۲-۳) طراحی نمودارهای فعالیت(AD) سیستم پیشنهادی ۲-۴) طراحی ERD سیستم پیشنهادی ۲-۵) طراحی DD سیستم پیشنهادی فصل سوم ۳-۱) مقدمه ای بر Power Designer ۳-۲) آشنای با برنامه نوسی شی گرا در.net ۳-۳) آشنای...

ادامه مطلب