بایگانی برچسب ها: بررسی سیستم مدیریت هتل

دانلود مقاله بررسی سیستم مدیریت هتل

دانلود مقاله بررسی سیستم مدیریت هتل

بررسی سیستم مدیریت هتل فهرست مطالب مقدمه چکیده فصل اول 1-1) شناخت وضعیت موجود 1-2) بررسی سیستم های گذشته و مشکلات آنها 1-3)ارائه پيشنهادات 1-4) نيازهای سيستم جديد فصل دوم 2-1) تعریف فرآیند های سیستم پیشنهادی 2-2) طراحی CD سیستم پیشنهادی 2-3) طراحی نمودارهای فعالیت(AD) سیستم پیشنهادی 2-4) طراحی ERD سیستم پیشنهادی 2-5) طراحی DD سیستم پیشنهادی فصل سوم 3-1) مقدمه ای بر Power Designer 3-2) آشنای با برنامه نوسی شی گرا در.net 3-3) آشنای با ز...

ادامه مطلب