بایگانی برچسب ها: بررسی سیستم RFID

دانلود پروژه بررسی سیستم RFID

دانلود پروژه بررسی سیستم RFID

بررسی سیستم RFID فهرست مطالب * چكيده * مقدمه   1 * فصل اول  بررسی نرم افزاری سیستم RFID و عملکرد EPC در آن4 * مشخصات سامانه RFID4 * 1-1- انواع برچسب های RFID 6 * 2-1- بررسی دستگاه خواننده8 * 3-1- میان افزارRFID 10 * 4-1-مشاهدات دستگاه خواننده14 * 5-1-فیلتر کردن رویداد17 * 6-1- معرفی EPC18 * 7-1- سرویس نامگذاری اشیا24 * 8-1- بررسی عملکرد زنجیره EPC26 * فصل دوم   بررسی سخت افزاری سیستم های RFID ، فرکانس ها و استانداردهای موجود28 * اصول فناوری...

ادامه مطلب