بایگانی برچسب ها: بررسی شروط عندالمطالبه

دانلود کارتحقیقی بررسی شروط عندالمطالبه و عندالاستطاعه بودن مهریه

دانلود کارتحقیقی بررسی شروط عندالمطالبه و عندالاستطاعه بودن مهریه

بررسی شروط عندالمطالبه و عندالاستطاعه بودن مهریه چكيده مهريه يکي از مهم ترين آثار مالي عقد ازدواج است که در قرآن و روايات حدي براي آن در نظر گرفته نشده است. به تبع آن در قانون مدني هم تعيين آن منوط به تراضي طرفين مي باشد. مقدار مهر هر چه باشد مرد به حکم قانون ملزم به پرداخت آن مي شود و ريشه قراردادي ندارد. در ضمن عقد ازدواج نيز مثل ساير عقود مي تواند شروطي از جانب طرفين مطرح شود. اين شروط يا در رابطه با خود عقد هستند و يا در رابطه با م...

ادامه مطلب