بایگانی برچسب ها: بررسی شهرستان سبزوار

دانلود پروژه بررسی شهرستان سبزوار

دانلود پروژه بررسی شهرستان سبزوار

بررسی شهرستان سبزوار فهرست مطالب پيشگفتار فصل اول : طرح تحقيق 1 1-1- بيان مسئله و تشريح ابعاد آن 2 1-2- محدوده و مقطع زماني تحقيق 3 1-3- اهميت و ضرورت تحقيق 4 1-4- اهداف تحقيق 5 1-5- سابقه و پيشينة تحقيق 6 1-6- سؤالات و فرضيه‌هاي تحقيق 13 1-7- روش تحقيق 13 1-8- واژه‌ها و مفاهيم كليدي تحقيق 15 1-9- مشكلات و محدوديت‌هاي تحقيق 20 فصل دوم : مباني نظري تحقيق 21 2-1- مكاتب و ديدگاه‌هاي موجود در ارتباط با بافت قديم شهري 22 2-1- 1- مكاتب بهسازي و ...

ادامه مطلب