بایگانی برچسب ها: بررسی شکنجه در حقوق کیفری

دانلود کارتحقیقی بررسی شکنجه در حقوق کیفری و قانون اساسی

دانلود کارتحقیقی بررسی شکنجه در حقوق کیفری و قانون اساسی

بررسی شکنجه در حقوق کیفری و قانون اساسی فهرست مطالب مقدمه چکیده فصل اول بررسی شکنجه در حقوق کیفری و قانون اساسی کلیات گفتار اول : بررسی شکنجه در حقوق کیفری مبحث اول :  تعريف شكنجه مبحث دوم  : موضوع جرم مبحث سوم  :  شرط تسليم قبلي مال: مبحث چهارم :  تعلق مال به دولت بند اول : نتيجه مجرمانه : بند دوم :  وصف و خصوصيت مرتكب : مبحث پنجم :  مفهوم مستخدم دولت : مبحث ششم : مفهوم شخص در حكم مستخدم دولت بند اول : ركن معنوي ب ) ركن معنوي تصرف ...

ادامه مطلب