بایگانی برچسب ها: بررسی شیر ترمز اتوماتیک لکوموتیو

دانلود پروژه بررسی شیر ترمز اتوماتیک لکوموتیو

دانلود پروژه بررسی شیر ترمز اتوماتیک لکوموتیو

بررسی شیر ترمز اتوماتیک لکوموتیو فهرست مطالب چکیده مقدمه ۱ -مروری بر نحوه عملکرد سیستم ترمز اتوماتیک ۲ -تحلیل حالتهای مختلف سوپاپ ترمز اتوماتیک ۲-۱ -حالت هواگیری( Release) ۲-۲-بررسی حالت ترمز در شش دنده (Service) ۲-۳-حالت کاهش بیشتر فشار لوله اصلی (Over Reduction) ۲-۵ -حالت خنثی (Handle- Off) ۲-۶ -حالت ترمز اضطراری (Emergenc ۳ -اجزا تشکیل دهنده شیر ترمز اتوماتیک ۳-۱-شیر رله ۳-۱-۱ شر رله در حالت هواگیری ۳-۱- ۲     شیر رله در حالت تعدل ۳-۱-۳ شیر رله...

ادامه مطلب