بایگانی برچسب ها: بررسی شیوه‌ها و مبانی نظری کاهش تصدی‌گری

دانلود بررسی شیوه‌ها و مبانی نظری کاهش تصدی‌گری خدمات پشتیبانی دانشگاه‌های علوم پزشکی

دانلود بررسی شیوه‌ها و مبانی نظری کاهش تصدی‌گری خدمات پشتیبانی دانشگاه‌های علوم پزشکی

دانلود بررسی شیوه‌ها و مبانی نظری کاهش تصدی‌گری خدمات پشتیبانی دانشگاه‌های علوم پزشکی چکیده مقدمه بیان مسئله اهداف ۱- هدف کلی ۲- اهداف ویژه سئوالات/ فرضیات ۱- سئوالات پژوهش ۲– فرضیات پژوهش روش پژوهش ۱- نوع پژوهش ۲- محیط پژوهش ۳- جامعه پژوهش ۴- نمونه پژوهش ۵- روش و ابزار گردآوری داده‌ها ۶- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها تعریف واژه‌ها خلاصه تحلیل یافته‌ها وضعیت عمومی دانشگاه‌ها از دیدگاه کاهش تصدی‌گری وضعیت کلی و اهداف واگذاری خدمات وضعیت ک...

ادامه مطلب