بایگانی برچسب ها: بررسی عنصر بصری خط منشاء خط

دانلود پروژه بررسی عنصر بصری خط منشاء خط

دانلود پروژه بررسی عنصر بصری خط منشاء خط

بررسی عنصر بصری خط منشاء خط فهرست مطالب انواع خط انواع خط راست انواع خط منحنی خطوط مارپیچ خط مواج خط شکسته مثلث مربع خطوط همگرا و واگرا خط تجسمی ملموس یا (مادی شده) ارزش خطی چگونگی ایجاد ترکیب هنری از انواع خط خطای چشم یا چشم فریبی در ارتباط با خط خط و جهت (حرکت) خط و فضا خط و زمان متغیر بودن خط نسبت به زمان و مکان خط و رنگ بررسی روابط خط و رنگ خط افقی و رنگ خط عمودی و رنگ خط مورب و رنگ خط و گرما ارزشهای شدت رنگ (سایه – روشن) چگون...

ادامه مطلب