بایگانی برچسب ها: بررسی عوامل موثر بر دوست یابی های اینترنتی بین دانشجویان 18-30 ساله

بررسی عوامل موثر بر دوست یابی های اینترنتی

بررسی عوامل موثر بر دوست یابی های اینترنتی

بررسی عوامل موثر بر دوست یابی های اینترنتی بین دانشجویان 18-30 ساله فهرست مطالب : فصل اول : مقدمه بيان مساله اهميت و ضرورت فصل دوم : پيشينه داخلي و خارجي مصاحبه كارشناس/ مصاحبه اكتشافي مقاله فصل سوم : تحليل نظري مدل نظري فصل چهارم : روش شناسي تحليل روش تحقيق جامعه آماري شيوه انتخاب واحد نمونه روش گردآوري فصل پنجم : فرضيات تعريف عملياتي فصل ششم- ضمائم : پرسشنامه مصاحبه منابع….. مقدمه انسان امروز دز جامعه ای زندگی می کند که نیازمند برقر...

ادامه مطلب