بایگانی برچسب ها: بررسی عوامل موثر در سیستم های مقاوم در برابر بارهای جانبی

مقاله عوامل موثر در سیستم های مقاوم در برابر بارها

مقاله عوامل موثر در سیستم های مقاوم در برابر بارها

مقاله عوامل موثر در سیستم های مقاوم در برابر بارها مقاله عوامل موثر در سیستم های مقاوم در برابر بارها دو عامل تعيين كننده در سيستم هاي مقاوم در برابر بارهاي جانبي مانند سيستمهاي مهاربند،‌ديوارهاي برشي فولادي، قابهاي ممان گير، ديوارهاي برشي بتني و غيره سختي  و مقاومت   آنها ميباشد. كه به كمك دياگرام بار – تغيير مكان جانبي آنها تعيين ميگردد. در شكل 6-1 يك نمونه از اين دياگرامها در يك تصوير كلي نشان داده شده است.در دياگرام مذكور شيب خط O...

ادامه مطلب