بایگانی برچسب ها: بررسی فرآیند تولید و کاربرد الیاف فوق ظریف و نانو

دانلود پروژه بررسی فرآیند تولید و کاربرد الیاف فوق ظریف و نانو

دانلود پروژه بررسی فرآیند تولید و کاربرد الیاف فوق ظریف و نانو

بررسی فرآیند تولید و کاربرد الیاف فوق ظریف و نانو فهرست مطالب چكيده 1 فصل اول : نانو تكنولوژي و تاريخچه توليد الياف نانو 1-1)مقدمه 3 2-1)نانو مواد و طبقه بندي آنها 4 1-2-1)نانو فيلمهاي نازك 5 2-2-1)نانو پوششها 6 3-2-1)نانو خوشه ها 7 4-2-1)نانو سيمها ونانو لوله ها 8 5-2-1)روزنه هاي نانو 9 6-2-1)نانو ذرات 9 3-1)الياف نانو 10 4-1)تاريخچه توليد الياف نانو 11 فصل دوم : روشهاي توليد الياف نانو 1)تهيه الياف نانو به روش كا تا ليزور شناور 18 اث...

ادامه مطلب