بایگانی برچسب ها: بررسی فرآیند تولید و کاربرد الیاف فوق ظریف و نانو

دانلود پروژه بررسی فرآیند تولید و کاربرد الیاف فوق ظریف و نانو

دانلود پروژه بررسی فرآیند تولید و کاربرد الیاف فوق ظریف و نانو

بررسی فرآیند تولید و کاربرد الیاف فوق ظریف و نانو فهرست مطالب چکیده ۱ فصل اول : نانو تکنولوژی و تاریخچه تولید الیاف نانو ۱-۱)مقدمه ۳ ۲-۱)نانو مواد و طبقه بندی آنها ۴ ۱-۲-۱)نانو فیلمهای نازک ۵ ۲-۲-۱)نانو پوششها ۶ ۳-۲-۱)نانو خوشه ها ۷ ۴-۲-۱)نانو سیمها ونانو لوله ها ۸ ۵-۲-۱)روزنه های نانو ۹ ۶-۲-۱)نانو ذرات ۹ ۳-۱)الیاف نانو ۱۰ ۴-۱)تاریخچه تولید الیاف نانو ۱۱ فصل دوم : روشهای تولید الیاف نانو ۱)تهیه الیاف نانو به روش کا تا لیزور شناور ۱۸...

ادامه مطلب