بایگانی برچسب ها: بررسی فقهی معامله به قصد فرار از دین

دانلود مقاله بررسی تطبیقی فقهی و حقوقی معامله به قصد فرار از دین

دانلود مقاله بررسی تطبیقی فقهی و حقوقی معامله به قصد فرار از دین

بررسی تطبیقی فقهی و حقوقی معامله به قصد فرار از دین از دیدگاه مذاهب خمسه موضوع مورد بررسی در این پایان نامه بررسی تطبیقی فقهی و حقوقی معامله به قصد فرار از دین از دیدگاه مذاهب خمسه می باشد که در این جا چکیده و خلاصه ای از آن را بیان می کنیم ، اصل موضوع مورد بررسی ما حول ماده 218 و اثرات آن می باشد؛حذف ماده 218 سابق قانون مدنی (هرگاه معلوم شود معامله به قصد فرار از دین واقع شده آن معامله نافذ نیست) راه را برای افراد کلاهبردار باز کرد پ...

ادامه مطلب