دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید
شما در حال مشاهده مطالب مرتبط با برچسب "

بررسی فقهی وحقوقی میراث زوجه از عقار

" هستید
تصویر  دانلود مقاله رایگان بررسی فقهی وحقوقی میراث زوجه از عقار

دانلود مقاله رایگان بررسی فقهی وحقوقی میراث زوجه از عقار

بررسی فقهی وحقوقی میراث زوجه از عقار{ اموال غیر منقول}   و تطبیق آن با سایر نظامهای حقوقی نبی اله نعمتی دانشجوی دکتری حقوق خصوصی چکیده: ارث در تاریخ  ملل  متاثر از عادات و عرف های صحیح وفاسد بوده است .در مبانی اسلامی موضوع ارث از جایگاه ویژه ای برخوردار است و در همین راستا چندین آیه ا ...
ادامه ...