بایگانی برچسب ها: بررسی قیومیت محجورین از نگاه فقه و قانون

دانلود کارتحقیقی بررسی قیومیت محجورین از نگاه فقه و قانون

دانلود کارتحقیقی بررسی قیومیت محجورین از نگاه فقه و قانون

بررسی قیومیت محجورین از نگاه فقه و قانون چکیده دیدگاه اسلام بر مبنای اصول و قواعد حقوقی است به گونه ای که در هیچ کدام از ادیان الهی، این دید با چنین وسعت و عظمتی وجود نداشته است. با توجه به این مبنا، کیان خانواده، جزو محورهای اساسی در جامعه بوده و اصول 10 و 21 قانون اساسی نیز مبین این قائده کلی است. با توجه به این نکته ، غنی ترین مباحث حقوق در اسلام، از بدو تولد، مبحث حمایت از حقوق محجورین تا قبل از رشد و هدایت امور مالی آنان بوده، به ...

ادامه مطلب